De communicatiewagen, een kijkje in de keuken

AVDD beveiliging is in het bezit van een communicatiewagen, die wordt gebruikt bij evenementen en andere gelegenheden waar meerdere beveiligers worden in gezet.

Een communicatiewagenis bedoeld voor het ondersteunen van onderlinge communicatie en het aansturen van beveiligers via een centrale post. Tijdens een festival of evenement is onze communicatiewagende ‘spin in het web’ waar alle informatie wordt verzameld en van waaruit alle medewerkers worden aangestuurd.

De inrichting
Onze communicatiewagenis uitgebreid uitgerust met de modernste technieken. De inrichting bestaat uit:

-Zestig portofoons met de benodigde spreeksleutels en communicatieoortjes
-Vier camera antennes en de nodige kabels en snoeren om alles aan te sluiten
-Vier beeldschermen om alles in de gaten te houden

Twee beeldschermen worden gebruikt om de camera beelden op te projecteren. Dit gebeurt in uitvergrote vorm.Een ander beeldscherm gebruiken wij voor de portofoons; via het gps systeem op de portofoons kunnen wij altijd zien waar de beveiliger zich bevindt in het veld. Op iedere portofoon zit tevens een noodknop die bij calamiteiten kan worden gebruikt.Via een toetsenbord worden de camera’s bediend, ingezoomd en in de juiste positie gedraaid.

Onze centralist regelt in de communicatiewagenhet porto verkeer van commandopost naar beveiligers. Hij kijkt mee via de camera’s waar zich eventuele calamiteiten voordoen. In dat geval kan hij direct alle beveiligers oproepen voor assistentie. Alle beveiligers zijn onderdeel van een team en van tevoren geïnstrueerd over hun specifieke taak tijdens voorkomende calamiteiten.

In overleg met de organisatie van het evenement zorgen wij dat de camera’s op de juiste plek hangen en dat alles goed is aangesloten. Vanuit de communicatiewagenkunnen wij alles volgen, de organisatie kan het veiligheidsaspect met een gerust hart overlaten aan AVDD.

Hans ter Woerds, teamleider en beheer communicatiewagen.

De communicatiewagenvan AVDD kan ook worden ingehuurd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Terug naar het overzicht