Een geslaagd evenement

27 februari 2014

De richtlijn voor beveiliging bij evenementen is 1 beveiliger op 250 mensen. Iedere organisatie die een evenement organiseert zou verplicht moeten worden zich hieraan te houden.

Daar waar het takenpakket van de politie ophoudt, gaan wij verder. Wij worden ingehuurd door de organisatie van feesten en evenementen om de gehele avond een evenement in de gaten te houden.

De beveiligers staan ten alle tijden met elkaar in verbinding via een portofoon

Als het mis gaat tijdens een feest of evenement dan staat de beveiliging klaar om in te grijpen. Maar eigenlijk begint ons werk al daarvóór als er provocerende groepen mensen met elkaar in hevige discussies geraken en dit kan uitmonden in handgemeen.

Het is de bedoeling van de beveiliging om al in de buurt van de provocerende groepen te gaan staan. Op gepaste afstand laten we zien dat de groep in de gaten word gehouden. Meestal is dit al voldoende, als het dan toch escaleert kun je tijdig ingrijpen. Mocht het nodig zijn kunnen we altijd de politie oproepen. De politie is in de meeste gevallen van tevoren ingelicht door de desbetreffende organisatie en wordt opgeroepen als er calamiteiten zijn.

Een goede samenwerking tussen beveiliger en politie is essentieel om veiligheid van de bezoekers van een evenement te kunnen bewaken! Samen kunnen we ons steentje bijdragen aan het slagen ervan. Zodat een feest ook een feest kan zijn en niet eindigt met een kater.

Hans ter Woerds, projectleider

Terug naar het overzicht